top of page

STYRET

Styret valgt av årsmøtet 19.08.2023:

Styreleder: Arild Hebnes

Nestleder: Svend Egil Nilsen
Kasserer: Elin Hertzberg

1. styremedlem: Olav Heen

2. styremedlem: Knut Sætrevik Varamedlem: Anne Sissel Gjelsvik
 

Revisor: Bjarne Longård
Valgkomité: Bjørn Bergum, Thor Egil Pettersen, Arild Rusvik Syversen

bottom of page