top of page

DRUESORTER

Leon Millot. Foto: Bjørn Bergum

Under følger en oversikt over noen av druesortene som dyrkes i Norge, og hvordan de presterer i et utvalg kriterier. Det dyrkes mange, mange flere sorter - både på åpen mark, inntil vegg og i drivhus - meld ifra om du savner en viktig sort.

Vurderingene som er gjort for de enkelte sortene er kun veiledende, da det er mange forhold som har betydning for hvordan sortene presterer. Noen trives bedre med regn og gråvær enn andre, noen liker surere jord enn andre, osv. Det anbefales derfor sterkt å prøve seg frem med ulike sorter for å finne ut av hva som fungerer best hos degTa kontakt med foreningen eller andre druedyrkere i ditt nærområde om du er usikker på hvilke sorter du bør satse på. Delta også i vårt forum på Facebook.

Les mer om kriteriene under tabellen.

Har du bestemt deg? Se hvor du kan kjøpe drueplanter.

Klikk på pilene ved hvert kriterie for å sortere listen etter ønske:

22.jpg

Solaris. Foto: Simon Øien

Om kriteriene

Modning: 5 vil normalt kunne modne ved gunstige forhold langs kysten i Sør-Norge. Lavere tallverdi enn dette vil kreve spesielt gode sesonger eller forhold, evt. klimaforbedrende tiltak, dyrking inntil vegg eller i drivhus. 9 vil kunne modne ved mindre gode forhold i Sør-Norge eller gode forhold helt opp til Nord-Norge.

Herdighet: 5 vil normalt tåle vintertemperaturer ned mot -18 grader. 9 vil tåle ned mot -35 grader. Unge planter kan likevel kreve isolerende tiltak som å dekke de nederste 30 cm med jord, snø, høy, løv e.l. Jordtype er også utslagsgivende, samt mikroklimatiske forhold.

Bruksområde: Alle druer kan spises og alle kan brukes til vin, men ofte er dette motstridende egenskaper pga syrenivå, kjerner og skall/konsistens.

Smak: Andel kjerner og konsistens er viktige faktorer her. Det er kun kjernefrie sorter som oppnår 9.

Vinkvalitet: Potensiale for vinkvalitet ved fullmodne druer.

Produktivitet: Mengde druer planten vil bære frem. Høy verdi her vil kreve fjerning av blomster/klaser for at alle druene skal rekke å modnes. Må ses i sammenheng med druesort (tidlig eller sen modning) og dyrkingsforhold.

Vekst: Vegetativ vekstkraft. Moderat vekst (4-6) vil være å foretrekke ved større vinmarker for å minimere arbeidsmengden med topping, fjerning av sideskudd og beskjæring. For podede planter vil ulike grunnstammer kunne påvirke vekstkraften i stor grad. Konkurranse med ugress eller andre vekster vil også innvirke på drueplantens vekstkraft.

Land: Angitt land er der sorten ble krysset frem. Foreldresortene kan være fra helt andre land. I hovedsak er krysningssortene hybridsorter med gener fra Europa og USA og/eller Øst-Asia. De fleste druesortene vi dyrker i Norge tilhører denne kategorien. Listen inkluderer også noen rent europeiske sorter (vitis vinifera), inkludert krysningssorter som er 100% vinifera og derfor ikke hybridsorter.

Har du bestemt deg? Se hvor du kan kjøpe drueplanter.

bottom of page