top of page

FORMÅL

90AE684B-9832-4972-A1BA-4DDEED73BE3E.jpg

Hasansky Sladki før blomstring. Foto: Simon Øien 

Foreningen Norske Druedyrkere skal fremme norsk druedyrking og produksjon av norsk druevin.

 

Norske Druedyrkere skal være interesse- og bransjeorganisasjon for hobbyavlere og kommersielle produsenter av druer og druevin. Foreningen skal være informasjons- og inspirasjonskilde for alle druedyrkere, uansett skala.

 

Foreningen ønsker å bidra til og dra nytte av synergieffekter både innad i Norge og i sammenheng med utviklingen innen vinproduksjon spesielt i Sverige og Danmark. I disse landene har vi også et samarbeid med Foreningen av Danske Vinavlere og Föreningen Svenskt Vin, som begge bidrar sterkt i utviklingen av Skandinavia som vinregion.

bottom of page