Kurs i vinterbeskjæring av druepanter 11/3-2012

Det blir arrangert medlemsmøter om beskjæring av drueplanter søndag 11. mars kl 11-13 både i Mandal, Rossaveien 6 og i Asker, Heslebergveien 16 i Vollen, Hesleberg gartneri.  

Kaare Hjorth, kaare.hjorth@gmail.com 91362579 og Arild Syversen  a-rusvik@online.no  90608796, er ansvarlige for møtene.  

Vi beskjærer noen drueplanter og supplerer med noe teori og praktiske ideer.

Av hensyn til arrangementene  er det viktig at de som blir med på møtet i Mandal gir beskjed til Kaare og at de som blir med på møtet i Asker melder fra  til Arild.  

Hjertelig velkommen.

Referat fra kursene